Vilkår for bruk

Dette er en kontrakt mellom deg og Eliksir AS (som lager og drifter QuizWiz) når du bruker quizwiz.no-nettstedet (“nettstedet”) og de tjenester og produkter som finnes der (“tjenester”).

Dette er en bindende avtale

Ved å besøke eller bruke en hvilken som helst del av nettstedet eller dens tjenester godtar du å bli bundet av vilkårene og betingelsene i denne avtalen. Hvis du ikke er enig i alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen så kan du ikke få tilgang til nettstedet eller bruke noen av våre tjenester.

Hvem kan bruke våre tjenester

QuizWiz er et markedsføringsverktøy laget for bedrifter. Bare voksne mennesker over 18 år i tilknytning til en bedrift er tillatt å kjøpe QuizWiz og bruke det for å lage quizer. For å delta på en quiz laget med QuizWiz må du være en person på minimum 16 år, men utgiveren av en bestemt quiz kan sette strengere regler.

Vi kan endre våre tjenester

Vi kan endre på aspekter ved tjenesten som vi ønsker, eller stoppe den helt, når som helst uten å gi deg beskjed. Vi kan også avslutte eller begrense tilgangen til tjenesten når som helst, etter eget forgodtbefinnende. Opphør av din tilgang til og bruk av QuizWiz vil ikke frita deg fra eventuelle forpliktelser som oppstår eller påløper før oppsigelsen.

Din QuizWiz-konto

Hvis du oppretter en QuizWiz-konto eller tar en quiz på nettstedet, er du fullt ut ansvarlig for all aktivitet som skjer på kontoen eller i forbindelse med kontoen. Du kan ikke bruke kontoen din på en misvisende eller ulovlig måte, herunder på en måte som er ment å handle på navnet eller omdømmet til andre. QuizWiz kan endre på innhold som de anser upassende eller ulovlig, eller på annen måte sannsynligvis vil føre til problemer for QuizWiz. Du må straks gi beskjed til QuizWiz om uautorisert bruk av ditt innhold, din konto eller andre brudd på sikkerheten. QuizWiz vil ikke være ansvarlig for eventuelle handlinger eller unnlatelser fra deg, inkludert eventuelle skader av noe slag som oppstår som følge av slike handlinger eller unnlatelser.

Hvis du oppretter quizer

Besvarelser på dine quizer er eid av deg. QuizWiz kan bruke samlet statistikk og data for å få innsikt i bruk av produktet vårt, men vil ikke selge eller gi besvarelser til noen uten din tillatelse.

Dine deltakere, potensielle kunder, og tilbud du legger inn er data eid av deg. Vi bruker ikke noen av disse dataene for oss selv, og vil ikke gi den til tredjeparter ved mindre vi blir tvunget til det av lov. Det er ditt ansvar å bruke disse dataene i henhold til gjeldende lov og beste praksis i det markedet/landet quizen kjører. QuizWiz er ikke ansvarlig for misbruk av denne informasjonen.

Hvis du deltar på quizer

Dine besvarelser eies av utgiveren av quizen. Det er opp til utgiveren hvordan de bruker disse svarene. Alle svar er anonyme frem til du oppgir dine brukerdata.

Du kan bli bedt om å oppgi e-postadresse og/eller annen personlig identifiserbar informasjon for å kunne vinne premier, for utgiveren av quizen skal kunne fange potensielle kunder eller presentere tilbud til deg. QuizWiz bruker ikke denne informasjonen annet enn for å vise eller gi den til utgiveren av quizen.

Innholdet ditt

Du eier rettighetene til innholdet du legger ut på QuizWiz. Vi hevder ikke eierskap over den. Men ved å publisere innhold til QuizWiz gir du oss tillatelse til å bruke innholdet, gratis, for å gjøre de tingene som går inn under QuizWiz-tjenestene. Dette kan omfatte lagring, visning, reprodusering, og distribuering av innholdet. Ved å publisere på QuizWiz samtykker du til å tillate andre å vise innholdet. Du står fritt til å slette innholdet når som helst. Hvis du sletter kontoen din eller innholdet, kan det være uopprettelig.

Her er noen ting vi forbyr. Ved å bruke QuizWiz, lover du å ikke gjøre noe av følgende ting:

  • legge ut kommentarer, materiell, lenker, tekst, bilder, lyd eller video (slikt materiale, “innhold”) som inneholder virus, ormer, malware, trojanske hester eller annet skadelig eller ødeleggende innhold
  • publisere innhold uten tillatelse fra eieren
  • publisere innhold som er pornografisk, inneholder trusler, egger vold, eller krenker rettighetene til en tredjepart
  • sondere, skanne eller teste våre systemer eller nettverk
  • bryte eller omgå teknologiene vi har satt på plass for sikkerhet eller godkjenning
  • forsøke å få tilgang QuizWiz gjennom andre midler enn det vi har gjort tilgjengelig for deg
  • skrape kildekode eller innhold hos QuizWiz
  • krenke immaterielle eller personlige rettigheter som tilhører andre, forårsaker skade på andre, eller brudd på straffelover hvor QuizWiz har en fysisk plassering

Innhold kan forøvrig fjernes etter QuizWiz sitt eget forgodtbefinnende.

Priser & betaling

Du samtykker i å betale for tjenestene du bruker i henhold til pris- og betalingsbetingelsene du har fått presentert for deg for tjenesten. Kostnader betalt av deg er ikke-refunderbare, untatt det som er fastsatt i disse vilkårene eller når det måtte kreves av lov.

For abonnement vil du bli forskuddsfakturert for den perioden du har valgt (månedlig eller årlig) i begynnelsen av denne perioden. Abonnementet fornyes automatisk ved slutten av hver periode med mindre du avbryter automatisk fornyelse før neste fornyelsesdato. Du kan avbryte automatisk fornyelse når som helst. Hvis du avbryter automatisk fornyelse, vil ingen refusjon bli gitt for honorarer og tjenesten vil være aktiv frem til slutten av inneværende faktureringsperiode.

QuizWiz kan endre priser på ethvert tidspunkt. For abonnementstjenester vil endringen tre i kraft ved neste fornyelsesdato.

Oppgraderinger

En oppgradering skjer når en betalende kunde bestemmer seg for å endre sitt nåværende kontoplan til en dyrere kontoplan.

Når du oppgraderer i løpet av en faktureringsperiode, vil du bli gitt en kreditt (ikke refusjon) for gjeldende kontoplan som vil bli brukt mot kostnadene for det oppgraderte kontoplanet. På slutten av faktureringsperioden vil det oppgraderte kontoplanet automatisk fornyes.

Nedgraderinger

En nedgradering skjer når en betalende kunde velger å endre sitt kontoplan fra et dyrere til et rimeligere (men fortsatt betalt) kontoplan. Når en betalende kunde bestemmer seg for å bytte fra et betalt kontoplan til et gratis kontoplan, kalles det en oppsigelse.

Når du nedgraderer i løpet av en faktureringsperiode gis det ingen kreditering eller refusjon. Du forblir på ditt nåværende kontoplan frem til utløpet av faktureringsperioden, hvor abonnementet så blir automatisk fornyet på det nedgraderte kontoplanet.

Ansvar for besøkende

QuizWiz har ikke gjennomgått, og kan ikke gjennomgå, alt av materiale som er lagt til nettstedet eller tredjeparts nettsted som nettstedet lenker til, og kan derfor ikke være ansvarlig for materialets innhold, bruk eller effekter. Ved å drifte nettstedet, betyr ikke det at QuizWiz representerer eller gir sin tilslutning til materialet som er lagt ut, eller at de anser slikt materiale for å være nøyaktig, nyttig eller ikke-skadelig. Du er ansvarlig for å ta de forholdsregler som er nødvendig for å beskytte deg selv og dine datasystemer mot virus, ormer, trojanske hester og annet skadelig eller ødeleggende innhold. Nettstedet kan inneholde innhold som er støtende, uanstendig eller på annen måte upassende, samt innhold som inneholder tekniske unøyaktigheter, typografiske feil, og andre feil. QuizWiz fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som følge av bruk av nettstedet.

Personvern

Når du bruker QuizWiz samtykker du til innsamling og bruk av informasjon som beskrevet i vår personvernserklæring.

Oppsigelse og refusjoner

Både du og QuizWiz har rett til å si opp tjenestene uansett årsak, inkludert avslutning av tjenester som allerede er i gang. Ingen refusjon skal tilbys hvor en tjeneste anses å ha begynt og er, for alle praktiske formål, underveis. Unntak til dette er kampanjeperioder der angrefrist er eksplisitt uttrykt som en del av tilbudet under kampanjen.

Kontakt oss

Eliksir AS
Sandakerveien 24C
0473 Oslo

Spørsmål kan rettes til hei@quizwiz.no

Sist oppdatert 21.02.2016.